วันทองไร้ใจ / Wanthong Rai Jai / Wanthong yang Tegas
Rank: 2098th, it has 2.2K monthly / 100.7K total views.
Authors: Mu
Artists: Mu
Genres: Webtoon , Josei(W) , Drama , Fantasy , Historical , Reincarnation , Romance
Original language: Thai
Translated language: English
Read direction: Top to Bottom
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2021
Summary:
Pennueng was reincarnated into one of the most well-known Thai folklore epics, "Khun Chang Khun Phaen". To be more precise, she woke up as a younger self of the infamous female lead, Wanthong ‘Two Hearts Bitch’. The nickname she was unfairly given before sentenced to death for appearing indecisive toward the contesting of marriage to her. All because she couldn't decide which of these two abusive men to be with! The handsome accomplished man but a philanderer that this body originally fell in love with or the ugly wealthy man who obsessively faithfully loved you? ...Screw that! I'm not choosing any of you!
show the remaining

Chapters (108)

read on v3x
${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}
Chapter 102
Migamiz 434 + 1K 58 hours ago
Chapter 100
Migamiz 610 + 2.3K 18 days ago
Chapter 99
Migamiz 619 + 2K 22 days ago
Chapter 98
Migamiz 588 + 2.2K 30 days ago
Chapter 97
Migamiz 640 + 2.3K 37 days ago
Chapter 96
Migamiz 684 + 2.6K 47 days ago
Chapter 95
Migamiz 676 + 2.3K 51 days ago
Chapter 94
Migamiz 709 + 3.1K 67 days ago
Chapter 93
Migamiz 738 + 2.7K 75 days ago
Chapter 92
Migamiz 786 + 2.7K 79 days ago
Chapter 91
Migamiz 760 + 2.7K 82 days ago
Chapter 90
Migamiz 879 + 3.4K 95 days ago
Chapter 89
Migamiz 872 + 3K 102 days ago
Chapter 87
Migamiz 1K + 3.7K 116 days ago
Chapter 86
Migamiz 1K + 3.8K 123 days ago
Chapter 85
Migamiz 995 + 3.8K 130 days ago
Chapter 84
Migamiz 989 + 3.8K 138 days ago
Chapter 83
Migamiz 969 + 3.7K 144 days ago
Chapter 82
Migamiz 996 + 3.7K 150 days ago
Chapter 81
Migamiz 1K + 3.9K 152 days ago
Chapter 80
Migamiz 1.1K + 4.6K 165 days ago
Chapter 79
Migamiz 1.2K + 4.1K 172 days ago
Chapter 78 [Season 3]
Migamiz 1.3K + 4.7K 179 days ago
Special Chapter #AD
Migamiz 1.5K + 10K 367 days ago
Special Chapter #4
Migamiz 1.4K + 6.9K 369 days ago
Special Chapter #3
Migamiz 1.5K + 7.4K 375 days ago
Special Chapter #Q&A
Migamiz 1.5K + 8.3K 380 days ago
Chapter 76
Migamiz 1.9K + 9.7K 393 days ago
Chapter 75
Migamiz 1.9K + 9.1K 396 days ago
Chapter 74
Migamiz 1.8K + 8.5K 397 days ago
Chapter 73
Migamiz 1.9K + 9.1K 400 days ago
Chapter 72
Migamiz 1.9K + 9K 403 days ago
Chapter 71
Migamiz 1.9K + 8.6K 405 days ago
Chapter 70
Migamiz 2.2K + 9.1K 407 days ago
Chapter 69
Migamiz 2K + 8.7K 409 days ago
Chapter 68
Migamiz 2K + 9K 411 days ago
Chapter 66
Migamiz 2K + 10K 415 days ago
Chapter 65
Migamiz 2.3K + 9.4K 417 days ago
Chapter 64
Migamiz 2.2K + 10.2K 419 days ago
Chapter 63
Migamiz 2.4K + 12.1K 424 days ago
Chapter 62
Migamiz 2.1K + 10.3K 425 days ago
Chapter 61 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.6K 426 days ago
Chapter 60 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 10.4K 427 days ago
Chapter 59 (CW:Blood)
Migamiz 2.2K + 11K 428 days ago
Chapter 58
Migamiz 2.2K + 10.2K 429 days ago
Chapter 57
Migamiz 2.3K + 10.8K 430 days ago
Chapter 56
Migamiz 2.3K + 10.7K 431 days ago
Chapter 55
Migamiz 2.4K + 10.8K 432 days ago
Chapter 54
Migamiz 2.5K + 11.7K 434 days ago
Chapter 53
Migamiz 2.6K + 12.3K 436 days ago
Chapter 52
Migamiz 2.6K + 12.6K 438 days ago
Chapter 51
Migamiz 2.7K + 13.3K 440 days ago
Chapter 50
Migamiz 2.7K + 13.4K 441 days ago
Chapter 49
Migamiz 2.7K + 13.2K 442 days ago
Chapter 48 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 12.8K 443 days ago
Chapter 47 (CW:Ghost)
Migamiz 2.7K + 13.1K 444 days ago
Chapter 46
Migamiz 2.7K + 12.4K 445 days ago
Chapter 45
Migamiz 2.6K + 12.1K 446 days ago
Chapter 44
Migamiz 2.6K + 12K 447 days ago
Chapter 43
Migamiz 2.7K + 12.6K 448 days ago
Chapter 42
Migamiz 2.7K + 12.1K 449 days ago
Chapter 41
Migamiz 2.7K + 12.7K 450 days ago
Chapter 40 🎵
Migamiz 2.9K + 13.2K 451 days ago
Chapter 39 [Season 2]
Migamiz 2.9K + 13.9K 452 days ago
Special Chapter #2
Migamiz 2.5K + 12.5K 461 days ago
Special Chapter #1
Migamiz 2.9K + 13K 462 days ago
Chapter 37
Migamiz 2.8K + 13.4K 467 days ago
Chapter 36
Migamiz 2.8K + 13.1K 468 days ago
Chapter 35
Migamiz 2.9K + 13.3K 470 days ago
Chapter 34
Migamiz 2.7K + 12.3K 471 days ago
Chapter 33
Migamiz 2.8K + 12.5K 473 days ago
Chapter 32
Migamiz 2.8K + 12.9K 474 days ago
Chapter 31
Migamiz 2.8K + 12.8K 475 days ago
Chapter 30
Migamiz 2.9K + 13.5K 476 days ago
Chapter 29
Migamiz 2.9K + 13.8K 477 days ago
Chapter 27
Migamiz 3K + 13.8K 479 days ago
Chapter 26
Migamiz 3K + 14K 480 days ago
Chapter 25
Migamiz 3.1K + 13.8K 481 days ago
Chapter 24
Migamiz 3.1K + 14K 482 days ago
Chapter 23
Migamiz 3.3K + 14.8K 484 days ago
Chapter 21
Migamiz 3.3K + 14.9K 487 days ago
Chapter 19 (CW:Ghost)
Migamiz 3.4K + 16.2K 489 days ago
Chapter 18
Migamiz 3.4K + 16K 490 days ago
Chapter 17
Migamiz 3.6K + 16.2K 491 days ago
Chapter 16
Migamiz 3.7K + 16.8K 493 days ago
Chapter 15
Migamiz 3.7K + 16.8K 494 days ago
Chapter 14
Migamiz 3.7K + 16.7K 495 days ago
Chapter 13
Migamiz 3.8K + 17.2K 496 days ago
Chapter 12
Migamiz 4.1K + 18.3K 497 days ago
Chapter 11
Migamiz 4.2K + 19.4K 499 days ago
Chapter 10
Migamiz 4.2K + 20.2K 501 days ago
Chapter 9
Migamiz 4.3K + 19.5K 501 days ago
Chapter 8
Migamiz 4.5K + 21.2K 502 days ago
Chapter 7
Migamiz 4.9K + 22.7K 503 days ago
Chapter 6
Migamiz 4.8K + 25K 504 days ago
Chapter 4
Migamiz 5K + 24.1K 506 days ago
Chapter 3
Migamiz 5.3K + 25.6K 507 days ago
Chapter 2
Migamiz 6.2K + 30.5K 508 days ago
Chapter 1
Migamiz 10.7K + 52K 508 days ago

Reviews

Comments

Disqus